Ebook 63 Nguyên Tắc Marketing Sát Thủ của Dan S. Kennedy (Sách PDF)

Marketing từ lâu đã trở thành một công cụ không thể thiếu trong các chiến lược xây dựng và phát triển sản phẩm. Tuỳ theo thời đại mà loại công cụ này có những tác động khác nhau đến các chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, chúng ta lại không thể nào …

Ebook 63 Nguyên Tắc Marketing Sát Thủ của Dan S. Kennedy (Sách PDF) Read More »